İnsan Kaynakları


YCL HOLDİNG A.Ş
KVKK İK BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu'nda("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine(Bundan sonra "veri sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu'un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.
KVK Kanunu'nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurunların yazılı olarak veya Kişisel verilerin korunması kurulu("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Elden kimlik teyitli
  • Noter vasıtasıyla
  • Mail yolu ile ik@yclholding.com mail adresine eklerle birlikte (imzalı halini içeren) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir
  • Ayrıca internet sitemiz üzerin de ki formu doldurarak başvuru yapılması gerekmektedir.

  • Elden kimlik teyitli, noter vasıtasıyla veya mail yolu ile başvurular için buraya tıklayarak gerekli belgeleri indirebilirsiniz.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaşacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi Başvurunun yapılacağı adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Elden Kimlik Teyitli, Noter vasıtasıyla Gaziosmanpaşa mah. Ankara Cad. No:204 Gölbaşı/Ankara Zarfın üzerine "Kişisel verilerin korunması kanunu bilgi talebi" yazılacaktır.
Mail yolu ile ik@yclholding.com Konu kısmına "Kişisel verilerin korunması kanunu bilgi talebi" yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen kanallar KVK kanunun'un 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince "yazılı" başvuru kanallarıdır.
Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimizce duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvuruların KVK kanunun'un 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştğı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde" yanıtlanırılacaktır.
Yanıtlarımızın ilgili KVK Kanunun'nun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafımıza ulaştırılacaktır.
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizi güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak ve malumat(Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi surati vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Başvuruda bulunan ilgili kişi(Kişisel veri sahibi)
Başvuru Yapan kişi bilgileri